Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 27-09-2016

For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltakene. Vi har både rettigheter og plikter.


Vi har rett til å leve et privatliv som vi ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres.


1. Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig. Derfor skal all unødig kjøring og parkering unngås.

Parkeringsplassene er beregnet for besøkende. Beboerne skal derfor parkere på sine respektive garasjeplasser.


2. Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men må ta hensyn til blomster og busker, og til andre som benytter området.


3. Husdyrhold er tillatt, dog skal dette dyreholdet ikke være til sjenanse for naboer. For øvrig vises det til


Lov om hundehold (LOV 2003-07-04 nr. 74),


4. Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være en plage for naboene, særlig kvelds- og nattetid. Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer. En god regel er å gi naboene beskjed før ev. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes. Banking og boring må unngås mellom kl. 21.00 og 07.00.


5. Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning det er nødvendig innenfor det areal som naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.


6. Utetørking av tøy bør ikke finne sted på hellig- eller offentlige høytidsdager, da det kan være til sjenanse for naboer og andre.


7. Fremleiere må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og ulemper som laget eller andre måtte få av hans fremleier. Melding fra styret eller Drammen Boligbyggelag til borettshaveren ved rundskriv eller oppslag eller på annen måte, skal gjelde på samme vis som husordensreglenes bestemmelser.


Sist endret i generalforsamling april 2010.

Husordensregler

Publisert 27-09-2016

For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltakene. Vi har både rettigheter og plikter.


Vi har rett til å leve et privatliv som vi ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres.


1. Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig. Derfor skal all unødig kjøring og parkering unngås.

Parkeringsplassene er beregnet for besøkende. Beboerne skal derfor parkere på sine respektive garasjeplasser.


2. Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men må ta hensyn til blomster og busker, og til andre som benytter området.


3. Husdyrhold er tillatt, dog skal dette dyreholdet ikke være til sjenanse for naboer. For øvrig vises det til


Lov om hundehold (LOV 2003-07-04 nr. 74),


4. Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være en plage for naboene, særlig kvelds- og nattetid. Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer. En god regel er å gi naboene beskjed før ev. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes. Banking og boring må unngås mellom kl. 21.00 og 07.00.


5. Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning det er nødvendig innenfor det areal som naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.


6. Utetørking av tøy bør ikke finne sted på hellig- eller offentlige høytidsdager, da det kan være til sjenanse for naboer og andre.


7. Fremleiere må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og ulemper som laget eller andre måtte få av hans fremleier. Melding fra styret eller Drammen Boligbyggelag til borettshaveren ved rundskriv eller oppslag eller på annen måte, skal gjelde på samme vis som husordensreglenes bestemmelser.


Sist endret i generalforsamling april 2010.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book borettslagets henger herLes mer

Her er vi

Plutostien 63
3033 Drammen