Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Garasjeanlegget i Djupdalen borettslag

Regler for bruk av garasjeanlegget

Publisert 14-03-2018

DJUPDALEN BORETTSLAG

 

 

Regler for bruk/disponering av garasjeanlegget                Revidert: 23.nov 2022

 

 

Alle andelseiere er tildelt en fast nummerert parkeringsplass inne i garasjen. Denne plassen skal benyttes. Parkeringsplasser utenfor garasjen benyttes bare hvis husstanden disponerer flere biler, og da for bil nr. 2 osv..

 

 

Campingvogner og bobiler: Kan parkere på garasjetaket i kortere perioder, men må flyttes senest 15. oktober hvert år.

 

 

Tilhengere: Det er opparbeidet egen gruset plass for private hengere bak garasjen. Det skal ikke parkeres hengere på taket. Unntak gjelder kun borettslagets egen henger som står på overbygget plass. Denne hengeren kan benyttes fritt av alle andelseiere i borettslaget.

 

 

Avskiltede biler: Skal ikke plasseres på borettslagets område, og vil bli fjernet uten forvarsel.

 

 

Lagring i garasjen: Garasjen skal ikke benyttes som lagerplass. Det betyr også at det ikke skal lagres dekk og utstyr til kjøretøy. Lagring av brannfarlige væsker og gjenstander er ikke tillatt. Det kan ikke henges noe i tak eller vegger fordi fester i vegg eller tak vil kunne ødelegge det innstøpte katodiske anlegget. Hvis egen plass benyttes for flere kjøretøy (f.eks. motorsykkel + bil), skal begge kjøretøy plasseres slik at parkert bil ikke kommer for langt ut i felles kjøre-/manøvreringområde (område utenfor søylene) slik at det er til hinder for andres parkering i garasjen.

 

 

Arbeid i garasjen. Det kan ikke utføres arbeid som kan medføre brann- og/eller eksplosjonsfare, eller som er til hinder for andre.

 

 

El-biler: Det elektriske anlegget i garasjen ble oppgradert flere år siden. Lading av elbil i stikkontakt er ikke tillatt. Avtale om eget ladepunkt for elbil i garasjen inngås med styret og firmaet Movel. 

 

 

Gjestelading: Det er opprettet to ladepunkter for gjestelading på garasjetaket, betaling skjer via EasyPark- appen.

 

 

Garasjenøkkel: Nøkkel kan kjøpes hos styreleder for selvkost (rundt 350,- pr. oktober 2020, prisen kan endre seg noe over tid). Nøkkel passer også til låsen på borettslagets tilhenger.

 

 

Portåpner: Kan bestilles direkte fra firma Port Service i Larvik. Ulik kode for hver etasje i garasjen.


 

Utleie (framleie) av parkeringsplasser: Det er kun tillatt med framleie til personer som bor i borettslaget, og det er en forutsetning at husstanden som leier ut plassen ikke disponerer egen bil. Kopi av gjeldende og nye leieavtaler oversendes til styret
(e-post djupdalen@hotmail.com)

  

Styret i Djupdalen borettslag, 23.11.2022

Regler for bruk av garasjeanlegget

Publisert 14-03-2018

DJUPDALEN BORETTSLAG

 

 

Regler for bruk/disponering av garasjeanlegget                Revidert: 23.nov 2022

 

 

Alle andelseiere er tildelt en fast nummerert parkeringsplass inne i garasjen. Denne plassen skal benyttes. Parkeringsplasser utenfor garasjen benyttes bare hvis husstanden disponerer flere biler, og da for bil nr. 2 osv..

 

 

Campingvogner og bobiler: Kan parkere på garasjetaket i kortere perioder, men må flyttes senest 15. oktober hvert år.

 

 

Tilhengere: Det er opparbeidet egen gruset plass for private hengere bak garasjen. Det skal ikke parkeres hengere på taket. Unntak gjelder kun borettslagets egen henger som står på overbygget plass. Denne hengeren kan benyttes fritt av alle andelseiere i borettslaget.

 

 

Avskiltede biler: Skal ikke plasseres på borettslagets område, og vil bli fjernet uten forvarsel.

 

 

Lagring i garasjen: Garasjen skal ikke benyttes som lagerplass. Det betyr også at det ikke skal lagres dekk og utstyr til kjøretøy. Lagring av brannfarlige væsker og gjenstander er ikke tillatt. Det kan ikke henges noe i tak eller vegger fordi fester i vegg eller tak vil kunne ødelegge det innstøpte katodiske anlegget. Hvis egen plass benyttes for flere kjøretøy (f.eks. motorsykkel + bil), skal begge kjøretøy plasseres slik at parkert bil ikke kommer for langt ut i felles kjøre-/manøvreringområde (område utenfor søylene) slik at det er til hinder for andres parkering i garasjen.

 

 

Arbeid i garasjen. Det kan ikke utføres arbeid som kan medføre brann- og/eller eksplosjonsfare, eller som er til hinder for andre.

 

 

El-biler: Det elektriske anlegget i garasjen ble oppgradert flere år siden. Lading av elbil i stikkontakt er ikke tillatt. Avtale om eget ladepunkt for elbil i garasjen inngås med styret og firmaet Movel. 

 

 

Gjestelading: Det er opprettet to ladepunkter for gjestelading på garasjetaket, betaling skjer via EasyPark- appen.

 

 

Garasjenøkkel: Nøkkel kan kjøpes hos styreleder for selvkost (rundt 350,- pr. oktober 2020, prisen kan endre seg noe over tid). Nøkkel passer også til låsen på borettslagets tilhenger.

 

 

Portåpner: Kan bestilles direkte fra firma Port Service i Larvik. Ulik kode for hver etasje i garasjen.


 

Utleie (framleie) av parkeringsplasser: Det er kun tillatt med framleie til personer som bor i borettslaget, og det er en forutsetning at husstanden som leier ut plassen ikke disponerer egen bil. Kopi av gjeldende og nye leieavtaler oversendes til styret
(e-post djupdalen@hotmail.com)

  

Styret i Djupdalen borettslag, 23.11.2022

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book borettslagets henger herLes mer

Her er vi

Plutostien 63
3033 Drammen